Knibsk bidrag fra Bent Erik

En knibesang doneret af Bent-Erik, som har erfaret hvad en god knibebevægelse kan gi.

 

Mel: Det er hammer hammer fedt.

 

Vi kniber en og en, vi kniber to og to

vi kniber du og jeg og kniber hver for sig.

Vi kniber alle sammen, som det så ofte sker

For det er meget vigtigt for enhver.

 

Den øvelse er go´så knib hver eneste dag

at finde frem til knibet, det er en vigtig sag.

Så får du styr på kroppen og føler dig i top

Det nytter ikke at man holder op.

21 knibedage

der vil ændre dit underliv. Få gratis øvelser, tips mm her:

 

 

Tilmeld dig
X

Tillykke

Du har nu lavet knib eller mere